wróć

Komunikacja interpersonalna - ćwiczenia


Ćwiczenia sytuacyjne to zestaw interaktywnych studiów przypadku, które umożliwiają utrwalenie umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną.

Wykonanie ćwiczeń polega na przeanalizowaniu sytuacji, w której występuje jeden z bohaterów ćwiczenia, a następnie dokonaniu wyboru w jego imieniu, poprzez wybranie jednego z trzech wariantów postępowania. Po zaznaczeniu odpowiedzi użytkownik może ją sprawdzić, by zapoznać się z oceną i komentarzem do swojego wyboru. Następnie może dowolnie wybierać inne warianty i analizować pozostałe komentarze.

W każdej sesji system zapamiętuje pierwsze sprawdzone odpowiedzi, dzięki czemu uczestnik może co prawda wielokrotnie ćwiczyć te same sytuacje, ale jednocześnie zawsze wie, ile z nich rozwiązał bez podpowiedzi. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń użytkownik może ponownie obejrzeć wszystkie wyniki i dowolnie cofać się do poszczególnych ćwiczeń.

Produkt „Komunikacja interpersonalna - ćwiczenia” jest jednym z narzędzi Systemu Rozwoju Kompetencji Skutecznego Działania - KSD+ i składową produktu „Pakiet Komunikacja interpersonalna”.

Więcej o systemie KSD+ znajdziesz:


Zaletą ćwiczeń sytuacyjnych jest stworzenie możliwości systematycznego wykorzystywania wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach z życia zawodowego i prywatnego.

Ćwiczenie umiejętności w symulowanych sytuacjach pozwala na lepsze zapamiętanie niezbędnej wiedzy i rozwój umiejętności stosowania jej w rzeczywistych warunkach.

Uzupełnieniem ćwiczeń sytuacyjnych są produkty:

  • „Komunikacja interpersonalna - testy”,
  • „Komunikacja interpersonalna – e-szkolenie”.


Te trzy produkty wspólnie tworzą „Pakiet Komunikacja interpersonalna”.


Ćwiczenia sytuacyjne stanowią uzupełnienie e-szkolenia z komunikacji interpersonalnej i powinny być wykorzystywane po jego ukończeniu.

Użytkownik ma do wyboru dwie formy ćwiczeń:

  • 1 moduł składający się z 30 studiów przypadku,
  • 6 modułów składających się z 5 studiów przypadku.


Obie formy są dostępne dla użytkownika na platformie e-learningowej.

Zalecaną formą wykorzystania pakietu jest skorzystanie z formy 6 modułów, co drugi lub trzeci dzień.

Zaliczenie modułu ćwiczeń polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 80% pytań w tym module za pierwszym razem przy danym podejściu.

W produkcie „Pakiet Komunikacja interpersonalna” każdy uczestnik otrzymuje dodatkowo e-book w formacie PDF zawierający treść ekranów informacyjnych e-szkolenia (dotyczy licencji korporacyjnej).

W produkcie „Pakiet KSD+” każdy uczestnik otrzymuje dodatkowo:

  • 8 e-booków zawierających treść ekranów informacyjnych wszystkich e-szkoleń,
  • listę 112 pożądanych zachowań.

cena:

4800 PLN netto: 3902
Do koszyka